ناگفته های پروژه ی قطار شهری کرج طی نشست مهندس سجادی در خبرگزاری مهر

سید علیرضا سجادی در نشستی خبری که پیش از ظهر پنج شنبه چهارم شهریور ماه در خبرگزاری مهری برگزار شد، اظهار کرد: با افزایش نرخ تورم قیمت پیمان ثابت مانده به همین جهت در سال های بعد دچار مشکلات عدیده ای شدیم.

مدیرعامل شرکت سابیر (پیمانکار پروژه قطار شهری کرج) با تاکید بر اینکه در سال ۹۰ کارفرما به صورت غیر قراردادی ابلاغ فسخ پیمان خود را مطرح کرد، خاطرنشان کرد: تمامی مشکلات یاد شده در حالی به وقوع پیوسته که قانونگذار در تمامی کشورها درصدد است امنیت سرمایه گذار را فراهم کند. وی اظهار کرد این منطق که یکی از ارکان پروژه به تنهایی تصمیم گیری کند و آن هم بدون ادله قانونی درست نیست. وی افزایش نرخ دلار بعد از اردیبهشت سال ۹۱ را با وجود قیمت ثابت تعیین شده و پایین (یک سوم قیمت واقعی انجام خدمات مترو در سطح کشور) برای پروژه قطار شهری کرج، عدم تخصیص اعتبار سالانه کافی برای پروژه و نیاز به معرفی فاینانسور و همزمانی معرفی فاینانسور اتریشی با تحریم ها را از جمله مهم ترین مشکلات مطرح کرد. سجادی بیان کرد پیشنهاد و ابلاغ ترمیم پیمان بر مبنای فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره گیری از ظرفیت تعدیل آحاد بهاء از سوی پیمانکار پروژه به کارفرما اعلام و انتظار می رفت مطابق با سایر طرحهای مشابه در کشور در سال 91 به تأئید شورای شهر و همچنین سازمان کارفرما می رسید که متاسفانه چنین نشد. وی با اشاره به اینکه در قرارداد متروی کرج پیمانکار تامین کننده مالی نیست، افزود: قرار بر این است هر ساله ۵۰ درصد اعتبارات توسط شهرداری و ۵۰ درصد دیگر توسط دولت تامین شود، اما تا به امروز شهرداری به جز ۴۵ میلیارد تومان زمینی که در اختیار سابیر قرار داده (که البته مربوط به شهردار گذشته می باشد)، وجهی پرداخت نشده و به تعهدات خود نیز عمل نکرده است، استاندار محترم البرز نیز با رایزنی مبالغی را تامین نموده و لذا همین مقدار پیشرفت مترو با منابع مالی ناکافی دولتی بوده است. وی همچنین اظهار کرد طی سنوات اخیر (سال 91 به بعد) که تیم جدید پروژه را تحویل گرفته است با وجود عدم تامین اعتبار مورد نیاز، معوقات، افزایشی پیدا نکرده است و شرکت توانسته پرسنل خود را از نظر مالی تامین نماید. و این در حالی است که بهره ی سه ماهه های حاصل از فروش ۱۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت توسط سازمان قطار شهری کرج در اختیار پیمانکار قرار داده نمی شود. در حالی که پیگیری دریافت منابع در لایحه بودجه و تامین منابع مالی از وظایف کارفرماست. شستا نیز با تهاتر زمین خواستار تامین بخشی از منابع مالی این پروژه بوده و به تعهدات خود در این زمینه عمل نموده است، موضع گیری طرف مقابل پذیرش ۱۰۰ درصدی تامین منابع برای انجام پروژه قطار شهری کرج است.
وی گفت: با وجود شرط داوری در قرارداد که همان شورای عالی فنی باشد، دستگاه قضایی ترجیح می دهد فعلا و تا زمان ارجاع و رسیدگی پرونده به شورای عالی فنی از ورود به پرونده خودداری کند و تا آن زمان هیچ فسخ پیمانی انجام نشده و فسخ پیمان صورت گرفته کاملا غیر قانونی است. وی با اعلام اینکه تمامی زیان های متحمل شده بر شرکت و شهر کرج باید اخذ شود، اظهار کرد: اخراج صدها پرسنل، ضررهای میلیاردی کرج از جمله این زیان ها است. سجادی با بیان اینکه در جلسه تشکیل شده در استانداری البرز با مدیران شستا بحث بر این است اگر کارفرما می تواند زیان وارده به شرکت سابیر را پرداخت کند، از کرج خارج می شود، وی در این رابطه اظهار داشت: البته منابع مالی و محمل قانونی برای این مهم وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت سابیر تصریح کرد: در هر شهری که مترو به سرانجام رسیده، تعامل بین کارفرما، مشاور و ارکان پروژه به خوبی مشاهده می شود، چرا که بر اساس واقعیت های موجود عمل کردند و نتیجه گرفتند.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر