معاونان و مديران
معاونان و مديران

مرتضي قاروني نيك
قائم مقام مديرعامل
m.gharouni@sabir.ir

محمود خزندي
معاون فني و اجراپي
m.khazandi@sabir.ir

مهرداد بختياري
مشاور مديرعامل در امور برنامه ريزي و بهبود سيستم
m.bakhtiari@sabir.ir

علیرضا مزدارانی
معاون پشتيباني
a.mazdarani@sabir.ir

محمود امير رحماني
مدير قراردادها و مناقصات
m.amirrahmani@sabir.ir

بيت الله امير احمدي
مدير منابع انساني
b.amirahmadi@sabir.ir


داود همتي
مدير روابط عمومي و        بين الملل
d.hemati@sabir.ir


مصطفي صياد
مدير حراست
m.sayad@sabir.ir

حمیدرضا طایفی
مدير امور حقوقي
h.tayefi@sabir.ir
مديران امور

حميد عالي نژاد
مدير امور ابنيه
h.alinejad@sabir.ir

مجيد ابراهيمي ساعتي
مدير پروژه هاي حفاري
m.ebrahimi@sabir.ir

رضا ميرزا محمدي
مدير امورصنايع معدني
r.mirzamohammadi@sabir.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر