معاونان و مديران
معاونان و مدیران

مرتضي قاروني نيك
قائم مقام فني و مهندسي مديرعامل
m.gharouni@sabir.ir

محمدرضا قائدي
قائم مقام اجرائي مديرعامل
m.ghaedi@sabir.ir

غفار کاظمی
معاون مالي
gh.kazemi@sabir.ir


نور خدا دوستي
معاون پشتيباني
n.doosti@sabir.ir
مهرداد بختياري
مشاور مديرعامل در امور برنامه ريزي و بهبود سيستم
m.bakhtiari@sabir.ir

محمود امير رحماني
مدير قراردادها و مناقصات
m.amirrahmani@sabir.ir

بيت الله امير احمدي
مدیر منابع انسانی
b.amirahmadi@sabir.ir

داود همتي
مدير روابط عمومي و بين الملل
d.hemati@sabir.ir

محمد موسوی مقدم
مدير امور حقوقی
m.mosavi.m@sabir.ir
مصطفی صیاد
مدير حراست
m.sayad@sabir.ir
مدیران امور

محمد خسروتاش
مدیرامور تونل و سازه های
 زیر زمینی
m.khosrotash@sabir.ir


غلامعباس کمانکش
مدير امور طرح هاي
 ساختمان سد و نيروگاه
gh.kamankesh@sabir.ir

حمید عالی نژاد
مدیر امور ابنیه
h.alinejad@sabir.ir

مجید ابراهیمی ساعتی
مدیر پروژه های حفاری
m.ebrahimi@sabir.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر