نام پروژه: پروژه تونل انزاب در كشور تاجيكستان
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

طول تونل اصلی: 4/996 کیلومتر
طول تونل تهویه: 4/996 کیلومتر
طول تونلهای ارتباطی: 648 متر
حجم حفاری تونل ها: 368،800 مترمكعب
حجم بتن ریزی: 134،500 مترمکعب

مشخصات پیمان :

تاریخ اتمام: 2004
مبلغ پیمان : 52 میلیون دلارآمریکا
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر