نام پروژه: تونل انتقال آب دز- قمرود
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 15کیلومتری شهر الیگودرز
طول تونل : 11310 متر حفاری تونل با دستگاه TBM- EPB
قطر حفاری : 4/69 متر
قطر تمام شده: 3/80 متر
ظرفیت تخلیه تونل : 21 مترمکعب در ثانیه
حجم حفاری: 195،000مترمکعب
حجم بتن سگمنت های تونل: 60،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1391
مبلغ پیمان: 1،200 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر