نام پروژه: خط دو قطار شهری کرج و حومه به طول 30 کیلومتر تونل و 23 ایستگاه
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: سازمان قطار شهری کرج و حومه
مشاورکارفرما: مهندسین مشاور هگزا
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: شهر کرج کمال شهرتا ملارد
طول خط: 30 کیلومتر به صورت تونل به قطر تمام شده 8/40 متر
تعداد ایستگاه ها: 23 ایستگاه به زیر بنای 230،000 مترمربع
تعداد هواکش ها: 22 عدد
احداث: دپو + پارگینک + مرکزفرمان
تهیه و نصب: کلیه تجهیزات(E&M)
ظرفیت مسافر: 36000 نفر در ساعت در یک جهت
حجم خاکبرداری: 2،200،000 مترمکعب
حجم حفاری تونل: 2،000،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 1،560،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ پیش بینی اتمام: 1396
مبلغ پیمان: 23000 میلیارد ریال + 318 میلیون یورو
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر