نام پروژه: خط لوله سد انحرافي طرق
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان
مشاور: مهندسان مشاور ستیران
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

احداث سد انحرافی: احداث سد انحرافی با سازه های مربوطه و ایستگاه پمپاژ
احداث خط لوله: 20 کیلومتر خط لوله با لوله چدنی به قطر 800 میلی متر
نصب و تجهیزات: تهیه و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ و خط لوله

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1366
مبلغ پیمان: 1000 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر