نام پروژه: كانال هاي درجه 3 و 4 سد درودزن
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل:شهر مرودشت
احداث: کانال درجه 3 و 4 با پوشش بتنی به طول 500 کیلومتر و سازه های مربوطه بانضمام احداث کانالهای زهکشی مربوطه
حجم خاکبرداری: 4،000،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 4،000،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 135،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1371
مبلغ پیمان: 6،300 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر