نام پروژه: تصفيه خانه آب قوچان
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان
مشاورکارفرما : مهندسین مشاور طوس آب
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: شهر قوچان
نوع تصفیه خانه: پولساتور با تجهیزات و سازه های جانبی
ظرفیت تصفیه خانه: 630 لیتر در ثانیه
ظرفیت مخزن آب: 10،000 مترمکعب
احداث خط لوله: به طول 7500 متر با لوله هایی به قطر 200 و 800 میلی متر
 
مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام پیمان : 1384
مبلغ پیمان: 35،800 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر