نام پروژه: تونل انحراف آب سد كارون 3
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

احداث تونل: به قطر حفاری 15/5 متر و قطر تمام شده 13/5 متر و به طول 613 متر
ظرفیت تخلیه: 1500 مترمکعب در ثانیه
حفاری در تونل: 110،000 متر مکعب
حفاری در سنگ: 221،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 44،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1376
مبلغ پیمان: 26 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر