نام پروژه: تونل انحراف آب سد سيوند
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس
مشاور: مهندسین مشاور مسکو
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل پروژه: 5 کیلومتری سعادت شهر
احداث تونل انحراف: به قطر 8/25 متر و طول 236 متر
حفاری در سنگ: 50،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 5450 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1374
مبلغ پیمان: 4000 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر