نام پروژه: تونل انحراف آب سد شهيد رجايي
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران
مشاورکارفرما : مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: شهر ساری
تونل انحراف : به قطر 5/6 متر و طول 3،000 متر
احداث جاده: جاده دسترسی به طول 15 کیلومتر
حفاری در سنگ: 9،000 مترمکعب
حفاری در تونل: 8،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 3،000 مترمکعب
 
مشخصات پیمان:

تاریخ3 اتمام پیمان : 1370
مبلغ پیمان: 2،300 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر