نام پروژه: طراحی و اجرای تونل انتقال آب تونل حاجی آباد
[تصویر مرتبط]

ارکان پروژه:

کارفرما: تامین انتقال آب خلیج فارس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

طراحی و ساخت تونل جهت انتقال خط لوله آببه طول 1700 متر
طراحی و ساخت مسیر خط لوله انتقال آب 1200 متر
خاکبرداری: 7000 مترمکعب
حفاری تونل:107000 مترمکعب
کارهای فولادی: 1460 تن
قالب بندی: 40000 مترمربع
بتن ریزی: 15000 مترمکعب
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر