نام پروژه: کارخانه لاستیک بارز کردستان
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت لاستیک بارز کردستان
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

احداث ساختمان های اصلی و عمومی کارخانه: 47000 متر مربع
حجم خاکبرداری و خاکریزی: 150000 متر مکعب
حجم بتن ریزی: 25000 متر مکعب
کارهای فولادی سنگین: 3500 تن
مشخصات پیمان :

تاریخ پیش بینی اتمام: 1394
مبلغ پیمان : 620 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر